• Facials
  Waxing
 • P5
  Waxing

Waxing

 • Lip £10.00
 • Chin £10.00
 • Lip and Chin £15.00
 • Facial wax £17.50
 • Half Leg £18.00
 • Bikini £15.50
 • Full Bikini Wax £18.50
 • Underarm £10.50
 • Forearm £18.00
 • Full Leg Wax £24.50
 • Full Leg and Bikini £33.00
 • Back or Chest wax each £21.00

Tel: 01422 363651