• Facials
  Waxing
 • P5
  Waxing

Waxing

 • Lip £9.25
 • Chin £9.25
 • Lip and Chin £15.00
 • Facial wax £17.50
 • Half Leg £17.50
 • Bikini £15.00
 • Full Bikini Wax £18.00
 • Underarm £9.75
 • Forearm £17.50
 • Full Leg Wax £24.00
 • Full Leg and Bikini £32.00
 • Back or Chest wax each £20.00

Tel: 01422 363651