• Facials
  Waxing
 • P5
  Waxing

Waxing

 • lip £9.00
 • chin £9.00
 • lip and chin £14.50
 • facial wax £16.50
 • 1/2 leg £17.25
 • bikini from £14.00
 • Underarm £9.50
 • forearm £17.25
 • full leg £24.00
 • full leg and bikini £32.00
 • Back or chest wax £19.50